De school voor vakmensen!

De leerlingen op Vakcollege Eindhoven zijn echte doeners. Ze leren in een praktijkomgeving en dat maakt elke schooldag spannend en interessant. In de onderbouw kiezen ze uit twee richtingen: Techniek en Vakmanschap en Mens en Dienstverlening. Uw kind maakt in het eerste en tweede jaar dus al vroeg kennis met beroepsrichtingen die hij of zij op Vakcollege Eindhoven kan kiezen in jaar drie.

> Lees meer

Ouderbijdragen:
Jaarlijks ontvangen ouders/verzorgers één of meerdere facturen in verband met activiteiten (ouderbijdrage, huur kluisjes, excursies e.d.). Klik hier voor meer informatie over deze facturering.