Decanaat

De decaan helpt de leerlingen, samen met de mentor, bij het kiezen van een sector en/of bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding of bij de eventuele keuze van een andere, beter passende, school. Die keuze is tijdens het vierde leerjaar (examenjaar) van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van de leerling. Alle leerlingen worden in het tweede leerjaar bij de lessen Techniek en Vakmanschap of Mens en Dienstverlening voorbereid op de te maken keuze.

> Lees meer

Digitaal Doorstroom Dossier:
Als je je wilt aanmelden voor een vervolgopleiding op het mbo moet je (ook) een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) invullen.
> Lees verder

Kennismaken met MBO-opleidingen:
MBO-opleidingen in de regio Eindhoven/Helmond:

Helicon