schoolorganisatie

Vakcollege Eindhoven is een onderdeel van Scholengroep Het Plein. Het Plein bestaat uit zes locaties in Eindhoven, te weten:

Sint-Joriscollege

School voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en het project Kunst & Cultuur en de Topsport Talentschool (LOOT).

Aloysius De Roosten

Een kleine mavo school met een eigen karakter en veel aandacht voor elke leerling. De onderbouw bestaat uit een determinatieperiode, zodat ook leerlingen met een gemengd schooladvies welkom zijn. Daarnaast verzorgt de school onderwijs voor leerlingen met een lwoo-indicatie.

Antoon Schellenscollege

Een school voor breed vmbo voor lwoo-leerlingen. Antoon Schellenscollege heeft uitsluitend onderbouw.

Vakcollege Eindhoven

Hier volgen leerlingen vmbo-b of vmbo-k. Leren in de praktijk staat centraal. Door een samenwerking met het Summa College gaan leerlingen uiteindelijk met een MBO diploma niveau 1 of 2 van school na 6 jaar.

Praktijkschool Eindhoven

Een school voor praktijkonderwijs met uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of het MBO.

Pleinschool Helder

Een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of AD(H)D op vwo/havo niveau. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren (maximaal twaalf leerlingen), een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. Pleinschool Helder wil bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn om uiteindelijk een studie op een hbo of universiteit te volgen.

Samen bieden de locaties onderwijs aan voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Daarnaast valt Vakcollege Eindhoven onder het schoolbestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).