Techniek en Vakmanschap

De nadruk van de opleiding ligt op praktisch en beroepsgericht onderwijs en werkend leren. Een product bedenken, ontwerpen, maken en presenteren. Dat is de kern van Techniek en Vakmanschap; een richting die speciaal is ontwikkeld voor het Vakcollege in de eerste drie jaar van de opleiding.

Ontdekken van talent en trots zijn
Techniek en Vakmanschap staan centraal. Bij Techniek staat het leren over techniek centraal aan de hand van vragen als ‘Wat is het?’, ‘Wat doet het?’ en ‘Waarom werkt het?’ Er wordt onder andere aandacht besteed aan ontwerpen, berekenen, analyseren en materiaal­kennis.  Ook de maatschappelijke kant van techniek komt aan bod; zo wordt er gekeken naar de commerciële waarde en de opbrengsten en schade van techniek voor mens en milieu. Bij Vakmanschap gaat het met name om de uitvoering van techniek aan de hand van vragen als ‘Hoe maak je dat?’, ‘Hoe installeer je dat?’ en ‘Hoe repareer en onderhoud je dat?’. In het derde jaar wordt het domein gekozen waarin leerlingen een vak gaan leren. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor technisch vakmanschap en het maken van producten. Techniek en Vakmanschap wordt in leerjaar drie afgesloten met een Junior proef. Leerlingen laten zien wat ze in de eerste drie jaren hebben geleerd. Na het derde jaar kiezen ze een richting waarin ze verder gaan. 

> Lees meer