Mens en Dienstverlening

Werken met mensen. Daar gaat het om bij Mens en Dienstverlening. In het ziekenhuis, de kinderopvang, in de horeca, de detailhandel of in beroepen als kapster of pedicure. Mens en Dienstverlening is de opleiding voor deze en nog veel meer interessante en mooie vakgebieden.

De eerste drie jaar
Zoals de naam al aangeeft, heeft het leergebied twee aspecten: Mens en Dienstverlening. Bij ‘Mens’ staat het leren over en het omgaan met mensen centraal: het gaat daarbij om kennis en om de effecten van jouw gedrag op dat van anderen. Er wordt gekeken naar onderwerpen als voeding en bereiding, gezondheid, gedrag van mensen, arbeidsverhoudingen, bouw en functie lichaam en ziekteleer. Bij ‘Dienstverlenen’ gaat het met name om het in de praktijk brengen van de opgedane kennis. Zo wordt er bijvoorbeeld bij Verzorgen aandacht besteed aan het verzorgen van mensen, bij Maatschappelijk Pedagogisch komen pedagogische zaken aan de orde. In het derde jaar kunnen leerlingen zich verdiepen, door dieper op de stof in te gaan. In dit jaar wordt ook het domein gekozen waarin leerlingen een vak gaan leren. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor het latere beroep. Mens en Dienstverlening wordt in leerjaar drie afgesloten met een Junior proef. Deze proef stelt de leerlingen in staat om te laten zien wat ze hebben geleerd in leerjaar één, twee en drie.

> Lees meer