Samen bouwen, Samen aan het roer

Onder dit motto werken Bedrijven, instellingen, Summa College en Vakcollege Eindhoven aan beroepsopleidingen.

Vakcollege Eindhoven heeft haar school opgesplitst in 4 vakscholen. Iedere vakschool heeft haar eigen netwerk van bedrijven of instellingen waarmee zij samen met Summa College beroepsopleidingen opzet die aansluiten bij de behoefte van de branche.

In gezamenlijkheid wordt gekeken welke beroepsprofielen er in de nabije toekomst in de regio gewenst zijn en welke competenties en vaardigheden daar dan bij horen. Op basis van deze input worden de opleidingen vanaf leerjaar 1 ingericht en kijken we samen hoe we de opleiding interessant kunnen maken voor leerlingen en er voor kunnen zorgen dat er goed opgeleide vakmensen instromen binnen de verschillende bedrijfstakken/instellingen.

Binnen vakcollege Mens en Dienstverlening werken we met één vakschool namelijk "de vakschool Zorg en Welzijn". Op dit moment wordt deze vakschool vanuit de instellingen ondersteunt door:

 • Lunet zorg
 • Maxima Medisch Centrum
 • Vitalis
 • Zuidzorg
 • GGzE

Binnen vakcollege Techniek en Vakmanschap wordt gewerkt met 3 vakscholen:

 • De vakschool PIE (Produceren, Installeren en Energie)
  Binnen deze vakschool wordt samengewerkt met de Elektrotechnische-, Installatietechnische – en metaalverwerkende bedrijven. Er zijn 34 regionale bedrijven die zich hebben verbonden met deze vakschool.
 • De vakschool BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)
  De samenwerking met de bedrijven uit deze branche wordt komende maand opgestart.
 • De vakschool M&T (Mobiliteit en Transport)
  De samenwerking met de bedrijven uit deze branche wordt begin volgend jaar opgestart.

Lees hier waarom het bedrijfsleven en instellingen enthousiast zijn over Vakcollege Eindhoven.

ga terug terug