Agenda


< Terug naar overzicht

Beroepenmarkt

Deelnemers
dinsdag 20 februari 2018

Deze dag hebben we een beroepenmarkt georganiseerd op Vakcollege Eindhoven. Tijdens deze markt zijn er verschillende bedrijven, instellingen en mensen van het Summa College uitgenodigd. Leerlingen en ouders van onze school zijn dan in de gelegenheid om zich te oriënteren op verschillende werkvelden en kunnen daardoor mogelijk betere keuzes maken bij het kiezen van een profiel.

Voor tweede- en derdejaarsleerlingen is het bezoeken van deze beroepenmarkt een verplichte LOB activiteit. Ook leerlingen van leerjaar 4 zijn van harte welkom!

Leerlingen van leerjaar 2 en 3 ontvangen van hun mentor een lesbrief. Bij het maken van de opdrachten uit deze lesbrief maken de leerlingen gebruik van onderstaande websites:

www.summacollege.nl

vernieuwingvmbo.nl

www.studieperspectief.nl

www.s-bb.nl/