Decanaat

De decaan helpt de leerlingen, samen met de mentor, bij het kiezen van een sector en/of bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding of bij de eventuele keuze van een andere, beter passende, school. Die keuze is tijdens het vierde leerjaar (examenjaar) van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van de leerling. Alle leerlingen worden in het tweede leerjaar bij de lessen Techniek en Vakmanschap of Mens en Dienstverlening voorbereid op de te maken keuze.
De decaan, de heer M. Kalkers is op woensdagen aanwezig.

Kijk hier voor de  link naar veel gekozen vervolgopleidingen en websites die je kunnen helpen bij het maken van een keuze.

Digitaal Doorstroom Dossier

Als je je wilt aanmelden voor een vervolgopleiding op het mbo moet je (ook) een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) invullen.

Het aanmaken van een DDD doe je online met onderstaande link:


Een afgerond DDD voor een opleiding op het Summa College wordt direct doorgezet als aanmelding. Je hoeft dus niet apart aan te melden.
Voor aanmelding op een andere school dien je na het afronden van het DDD ook een aanmelding te doen via de betreffende school website. Ook bij een eventuele aanmelding op een particuliere opleiding vul je een DDD in.

De mentor en schooldecaan hebben online een actueel overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de status van alle aanmeldingen. Problemen worden dan tijdig gesignaleerd en overbodige signalering uitgesloten.