Deelraad

Onze school heeft een deelraad.
De deelraad is de plaats waar besluiten en beslissingen over de richting van de school worden genomen.
Hier vinden de contacten plaats tussen ouders, docenten en directie.
Door middel van enquêtes hebben ouders de afgelopen jaren aangegeven graag op de hoogte te worden gesteld van zaken die spelen op school.

Via deze pagina willen wij u als deelraad op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen v.w.b. de deelraad.

Leden van  de deelraad zijn:

Dhr. D. van Dam Vakcollege Eindhoven (voorzitter)
Mw. K. van Osch Vakcollege Eindhoven (secretaris)
Mevrouw J. Martens (ouder)
mevrouw S. van Baardwijk (ouder)

Op dit moment zijn er 2 vacatures waarvoor wij  ouders zoeken. Aanmelden kan via de heer Van Dam.
De deelraad komt 5 tot 6x per jaar bijeen.