Aanmelden bijgesteld advies brugklas

Sommige leerlingen maken na het schooladvies nog een flinke ontwikkeling door waardoor het resultaat van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies. De basisschool moet in dat geval het eerder gegeven schooladvies heroverwegen. Die heroverweging kan tot een bijstelling leiden van het schooladvies, maar de basisschool is daar niet toe verplicht.

Mocht uw zoon/dochter een bijgesteld schooladvies krijgen na de eindtoets (advies: vmbo-k/t of vmbo-t) en u wilt uw kind aanmelden op Vakcollege Eindhoven, dan kan dat op 25 en 26 mei 2021. 

Als u uw zoon/dochter eerder heeft aangemeld op een andere VO-school dan moet u het (blauwe) aanmeldformulier en dossier bij de eerste school van aanmelding ophalen en vervolgens kunt u uw kind aanmelden op Vakcollege Eindhoven.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de administratie, tel 040 -2114680.