Ondersteuning

Een sterk punt van Vakcollege Eindhoven is de intensieve ondersteuning van de leerlingen. Die ondersteuning start al bij de aanmelding, zo nemen we contact op met de basisschool om het onderwijskundig rapport te bespreken. De mentor ontvangt informatie die hij nodig heeft om vanaf de eerste schooldag de ondersteuning te geven die uw zoon of dochter nodig heeft. De mentor is de spil en het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. 
Op Vakcollege Eindhoven zijn specialisten werkzaam die kunnen zorgen voor extra ondersteuning. Dit zijn bijvoorbeeld een remedial teacher of orthopedagoog. Vanuit school kan, indien nodig, ook een beroep worden gedaan op externe deskundigen.

Alle informatie over de begeleiding is terug te lezen in het school ondersteuningsprofiel.

Ook kunt u door op één van onderstaande links te klikken meer lezen over de hieronder genoemde onderwerpen.