Mentoraat

De mentor is degene die het meest bij de algemene begeleiding van de leerling ingeschakeld wordt. Hij/zij is op de hoogte van de studievoortgang en het persoonlijk welbevinden van de leerling. Tevens onderhoudt hij/zij het contact met de ouders. Hi/zij kan – na overleg met de afdelingsleider en ouders – voorstellen om externe hulp in te schakelen. In de onderbouw staat voor elke klas een mentoruur ingeroosterd. Tijdens het wekelijkse mentoruur kan het leerproces van de leerling besproken worden. Ook wordt aandacht besteed aan oriëntatie op studie en beroep. In de tweede fase krijgen leerlingen een mentor, die hen in principe begeleidt tot en met het eindexamen.

Klik hier voor een actueel overzicht van de mentoren ( met e-mail adres) van schooljaar 2021 -2022
U kunt ook een mail sturen naar info-vakcollegeeindhoven@parmantscholen.nl