Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de driehoek: kind-ouder-school binnen het voortgezet onderwijs.  De optimale ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. De schoolmaatschappelijk werker geeft preventieve en kortdurende hulpverlening. Zij signaleert, kan snel helpen bij een lichte vorm van psychosociale hulp, geeft opvoedondersteuning, informatie, advies en consultatie aan de school en biedt hulp aan leerlingen en ouders.

Ook kan de schoolmaatschappelijk werker bemiddelen tussen ouders en school. Ouders, kinderen en leerkrachten komen soms voor vragen te staan waar ze geen raad mee weten. U kunt dan denken aan problemen op school of in de thuissituatie, depressieve gevoelens, (dreigende) echtscheiding, het overlijden van een dierbare in het gezin of de familie, ontwikkelings-of gedragsproblemen. Schoolmaatschappelijk werk biedt handvatten en ondersteuning, zodat een oplossing gevonden kan worden.

In sommige gevallen is verwijzing naar Wij-Eindhoven, CJG in de regio, Jeugd- of Plusteam of een andere vorm van speciale en geïndiceerde hulp noodzakelijk. Ook biedt Lumens (de organisatie waar schoolmaatschappelijk werk onder valt) trainingen op het gebied van het versterken van sociale vaardigheden en weerbaarheid, examenvreestraining, faalangstreductietraining, de training met plezier naar school (zonder zorgen naar de middelbare school), no shame (voorheen girls only).

De schoolmaatschappelijk werker vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en de (jeugd) zorginstellingen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van Lumens.