Ondersteuningsteam

Ondersteuning door mentor en docenten is gericht op de mogelijkheden van leerlingen om een diploma of startkwalificatie te behalen. Samen met leerling en ouders wordt gekeken naar de mogelijkheden van de leerling om zich te ontwikkelen tot vakman of vakvrouw in de richting van Techniek of Mens & Dienstverlening. Het ondersteuningsteam kan worden ingeschakeld wanneer er vragen zijn over de specifieke ondersteuningsbehoeften van een leerling. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag zal de leerlingbegeleider, individueel begeleider, ondersteuningscoördinator of orthopedagoog worden ingeschakeld om passende ondersteuning vorm te geven, al dan niet in samenwerking met externe partners.

Mocht u meer informatie willen inwinnen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Tielemans, ondersteuningscoördinator van de school.
Voor alle medewerkers van het ondersteuningsteam, klik hier.