Bedrijven en instellingen

Samen bouwen, Samen aan het roer

Bedrijven en organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening spelen een belangrijke rol bij de opleidingen van Vakcollege Eindhoven. Samen met deze partijen werkt het Vakcollege aan een nieuwe generatie vakmensen: de werknemers van de toekomst. Die samenwerking gaat verder dan het bieden van stageplaatsen. De actieve inbreng in de organisatie en de inhoud van het onderwijs is een van de succesfactoren van het Vakcollege. Een wisselwerking waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: leerlingen leren in een praktijkomgeving een echt vak, organisaties profiteren van die beter opgeleide vakmensen.

Vakcollege Eindhoven kan rekenen op de steun van verschillende organisaties in techniek en zorg. Bedrijven en instellingen die op een bepaalde manier bijdragen aan de ontwikkeling van het Vakcollege. Deze organisaties kunnen op hun beurt rekenen op gemotiveerde, goed opgeleide stagiaires en toekomstige werknemers. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van samenwerking met Vakcollege Eindhoven? Wij maken graag een afspraak met u.

U kunt hiervoor een mail sturen naar info-vakcollege@parmantscholen.nl

Beroepenmarkt

Elk jaar organiseren we een beroepenmarkt. Tijdens deze markt zijn er verschillende bedrijven, instellingen en mensen van het Summa College uitgenodigd. Leerlingen en ouders van onze school zijn dan in de gelegenheid om zich te oriënteren op verschillende werkvelden en kunnen daardoor mogelijk betere keuzes maken bij het kiezen van een profiel.

Voor tweede- en derdejaarsleerlingen is het bezoeken van deze beroepenmarkt een verplichte LOB activiteit. Ook leerlingen van leerjaar 4 zijn van harte welkom!

Vakcollege on tour

Het vmbo onderwijs in Nederland krijgt een enorme financiële impuls. Dit maakt het mogelijk om als school nieuwe activiteiten te ontplooien. Door de aanschaf van de 9 persoons bus kunnen wij leerlingen letterlijk "naar de praktijk brengen" door met hen bedrijven en instellingen te gaan bezoeken. Bedrijven die interesse hebben in Vakcollege on tour kunnen een afspraak maken via de school.