Schoolorganisatie

Vakcollege Eindhoven is een Parmant School dat verder bestaat uit: 

Vakcollege Eindhoven:

Hier volgen leerlingen vmbo-b of vmbo-k. Leren in de praktijk staat centraal. Door een samenwerking met het Summa College gaan leerlingen uiteindelijk met een MBO diploma niveau 1 of 2 van school na zes jaar.

Voor meer informatie over de directie klik hier.
Voor een overzicht van de  mentoren van leerjaar 2021 -2022 klik hier.
Voor de medewerkers van het ondersteuningsteam klik hier.

Overige scholen binnen Parmant Scholen:

Sint-Joriscollege:

School voor atheneum, havo, mavo en het project Kunst & Cultuur en de Topsport Talentschool (LOOT).

Aloysius De Roosten

:Een kleine mavo school met een eigen karakter en veel aandacht voor elke leerling. De onderbouw bestaat uit een determinatieperiode, zodat ook leerlingen met een gemengd schooladvies welkom zijn. Daarnaast verzorgt de school onderwijs voor leerlingen met een lwoo-indicatie.

't Antoon:

Een school voor breed vmbo voor lwoo-leerlingen. Antoon Schellenscollege heeft uitsluitend onderbouw.

Praktijkschool Eindhoven:

Een school voor praktijkonderwijs met uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of het MBO.

Helder:

Een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of AD(H)D op vwo/havo niveau. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren (maximaal twaalf leerlingen), een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. Pleinschool Helder wil bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn om uiteindelijk een studie op een hbo of universiteit te volgen.

Samen bieden de locaties onderwijs aan voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Daarnaast valt Vakcollege Eindhoven onder het schoolbestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het jaarverslag kunt u vonden onder www.omojaarverslag.nl