Ondersteuningsteam

   
     

Ondersteuningscoördinator 
mw. B. Tielemans
 
Ortopedagoog
mw. S. Op het Veld
 
 
IRK
de heer C. Hoekwater

 

Intern begeleider
mw. L. Couwenberg