Mentoraat

De mentor is degene die het meest bij de algemene ondersteuning van de leerling ingeschakeld wordt. De mentor is op de hoogte van de studievoortgang en het persoonlijk welbevinden van de leerling. Tevens onderhoudt hij/zij het contact met de ouders. Tijdens de mentoruren kan het leerproces van de leerling besproken worden. Ook wordt er aandacht besteed aan oriëntatie op studie en beroep. 

Klik hier voor een actueel overzicht van de mentoren van schooljaar 2023 -2024.