Vakantie 


Extra vrije dagen

dinsdag 13 oktober 2020 ( studiedag medewerkers)
maandag 2 november 2020 (studiedag medewerkers, leerjaar 4 heeft stage dit gaat wel gewoon door)
maandag 28 juni 2021

schooljaar 2020 - 2021
maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020           Herfstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021   Kerstvakantie
maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 2021   Voorjaarsvakantie
vrijdag 2 april 2021   Goede Vrijdag
maandag 5 april 2021   Tweede paasdag 
dinsdag 27 april 2021   Koningsdag
maandag 3 t/m vrijdag 14 mei 2021
(inclusief bevrijdingsdag 5 mei en hemelvaart 13 en 14 mei)
  Meivakantie
maandag 24 mei 2021   Tweede pinksterdag 
maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021   Zomervakantie