Techniek


Op Vakcollege Eindhoven kies je na groep acht direct voor techniek of voor mensen. Kies je voor techniek dan krijg je de eerste twee jaren, gedurende 10 uren per week, het vak Techniek en Vakmanschap. Zo kun je ontdekken wat je leuk vindt en waar je talent voor hebt. In het derde jaar ga je kiezen voor een vakrichting. Vervolgens ga je de jaren daarna verder leren in dat vakgebied zodat je uiteindelijk slaagt met een vmbo diploma. Onze opleidingen sluiten naadloos aan op de opleidingen van Summa College. In leerjaar 3 en 4 kan je kiezen voor één van de volgende profielen:

Praktisch leren 

Het praktisch leren vanuit leerjaar 1 en 2 wordt voortgezet in leerjaar 3 en 4. In deze leerjaren ben je 14 lesuren per week bezig met het leren van een vak binnen een van de profielen. Dit leren doen we, door middel van stages, bedrijfsbezoeken, workshops en gastlessen, in nauwe samenwerking met de verschillende bedrijven die zich hebben verbonden aan de school.

Doorlopende leerlijnen 

Na het behalen van het vmbo diploma is er door de samenwerking met Summa College en de bedrijven een naadloze aansluiting op het vervolgonderwijs. Indien de leerling kiest voor een deeltijd opleiding (BBL) gaan leerlin¬gen vier dagen per weer werken bij een erkend leerbedrijf waar vakmensen hen het vak goed kunnen leren. Na afronding van deze vakroute zijn leerlingen startbekwaam als technisch vakman of –vrouw op niveau twee, drie en/of 4. 

100% vakmensen!

De vakroute van Vakcollege Eindhoven combineert praktisch leren en werken. Dit wordt onder het motto “Samen Bouwen, Samen aan het Roer” vorm gegeven door de school en haar omgeving. Deze samenwerking levert mensen af die hun vak verstaan en klaar zijn om als zelfstandig beroepsbeoefenaar deel uit te maken van en een bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

Makersklas

Voor leerlingen die niet genoeg kunnen krijgen van techniek is er de speciale Makersklas!In hun eigen lokaal op de derde verdieping kunnen leerlingen kennismaken met nieuwe technieken en knutselen ze aan hun eigen technische projecten.