Aanmeldingen zij-instroom schooljaar 2024-2025

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn! Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een voortgezet onderwijsschool zitten en volgend jaar naar een andere school willen of moeten. Hieronder vind je welke leerlingen zich wanneer kunnen aanmelden.

1. De eerste aanmeldperiode is in maart 2024 (data volgt)

Deze aanmelding is voor de leerlingen die afkomst zijn van de volgende scholen:
- Antoon Schellenscollege
- Stedelijke College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Andertaligen (EOA)
- Helder HAVO/VWO

Nadere informatie zal z.s.m. volgen

2. Aanmeldperiode voor reguliere zij-instroom is van 21 t/m 24 mei 2024
Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:
- Overstap naar een ander onderwijsniveau;
- Profiel- of sectorkeuze;
- Ondersteuningsbehoefte;
- Wens van leerling of ouders.


Nadere informatie zal z.s.m. volgen