Aanmeldingen zij-instroom schooljaar 2024-2025

Aanmeldprocedure zij-instroom schooljaar 2024-2025

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een voortgezet onderwijsschool zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten. Hieronder kunt u lezen welke leerlingen zich wanneer moeten aanmelden.

1. De eerste aanmeldperiode is van 25 t/m 29 maart 2024
Deze aanmelding is alleen voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen:

 • 't Antoon
 • Stedelijk College Eindhoven, afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA);
 • Helder havo/vwo

Procedure aanmelden
Zit je op ’t Antoon, het Stedelijk College Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) of op Helder havo/vwo, dan kun je vanaf 18 maart een aanmeldgesprek inplannen met één van onze collega’s. Je ontvangt vooraf via de mail een link naar ons digitaal aanmeldformulier. Het is fijn als je dit formulier al samen met je ouders/verzorgers voorafgaand aan de afspraak wilt invullen. Mocht dit niet lukken, kunnen we dat ook tijdens het aanmeldgesprek samen met je doen.

De school is open voor aanmeld- en kennismakingsgesprekken op de volgende data en tijden:

 • Maandag 25 maart 2024 / 15.00 tot 20.00 uur
 • Dinsdag 26 maart 2024 / 15.00 tot 19.30 uur
 • Woensdag 27 maart 2024 / 15.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 28 maart 2024 / 13.00 tot 17.00 uur
 • Vrijdag 29 maart 2024 / 15.00 tot 17.00 uur

2. De tweede aanmeldperiode is van 20 t/m 24 mei 2024
Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:

 • Overstap naar een ander onderwijsniveau
 • Profiel- of sectorkeuze
 • Ondersteuningsbehoefte
 • Wens van leerling of ouders.

Het kan zijn dat Vakcollege Eindhoven beperkt plek heeft voor instroom in de leerjaren 2, 3 of 4.