Topsport Talentschool (LOOT)

 Vakcollege Eindhoven biedt de mogelijkheid om studie en topsport te combineren.

Onze school neemt deel aan het landelijke LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) project. Dit houdt in dat we rekening houden met onder meer trainingen en wedstrijden. Hierover worden dan vooraf afspraken gemaakt met de topsportcoördinator, mevr. J. Sieben.
Ook voor het maken van een afspraak/informatie over aanmelden kunt u contact met haar opnemen.
Loot leerlingen starten in de onderbouw bij Mens en Dienstverlening en volgen in de bovenbouw het profiel Economie en Ondernemen.

Talent en ambitie

De Topsport Talentschool (LOOT) is bedoeld voor leerlingen die op de middelbare school zitten en die in een bepaalde sport zoveel talent en ambitie hebben dat zij door kunnen groeien naar nationaal of internationaal niveau. Trainingstijden, trainingsbelasting, reistijd en wedstrijden worden zoveel mogelijk ingepast in het dagelijks leefpatroon van de leerling zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de schoolloopbaan.

Faciliteiten

Vakcollege Eindhoven biedt de mogelijkheid om een VMBO carrière en topsport te combineren. Onze school neemt deel aan het landelijke LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) project. Dit houdt in dat we rekening houden met onder meer trainingen en wedstrijden. Hierover worden dan vooraf afspraken gemaakt met de topsportcoördinator mevr. J. Sieben.

Lootnieuws

Op Vakcollege Eindhoven zitten altijd enkele leerlingen met een LOOT status. Voor wat indrukken van de prestaties van deze topsporters klik hier.

LOOT-status

De Topsport Talentschool (LOOT) van Scholengroep Het Plein (waar Vakcollege Eindhoven onderdeel van uitmaakt) is – samen met twintig andere scholen – aangesloten bij de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT).
Binnen deze organisatie vindt overleg plaats tussen de diverse LOOT-scholen en wordt samengewerkt met de Ministeries van VWS en OC&W, NOC*NSF en de Olympische Steunpunten.