Ga direct naar

                        
Zermelo         Leerlinks           
GGD                Woots
Examen         Tevredenheidsonderzoek  
Folder Vakcollege


Corona en aanwezigheid (beslisboom)


Wij ontvangen veel vragen over het wel/niet naar school mogen van leerlingen als er iemand in de nabije omgeving/gezin corona klachten heeft.

De sectorraad van de VO-scholen, de VO-Raad, ondersteunt scholen bij het uitvoeren van het beleid van de overheid. De VO-Raad helpt scholen ook bij de uitvoering van de RIVM-maatregelen. Al vanaf de uitbraak van corona in Nederland schrijft de overheid in navolging van het RIVM voor dat (vermoedelijk) besmette personen in quarantaine moeten gaan en contact moeten vermijden met anderen.
Nu de scholen open zijn en leerlingen ontvangen, moeten ouders en scholen besluiten nemen over het al dan niet deelnemen aan het onderwijs door leerlingen en medewerkers met klachten. De VO-Raad heeft daarvoor een zogeheten ‘beslisboom’ opgesteld. Net als andere VO-scholen hanteren de scholen van Scholengroep Het Plein deze beslisboom om te bepalen wie thuis moet blijven.

We hebben echter aan de beslisboom een stap toegevoegd, omdat we weten dat er mensen zijn die gebruikelijke/bekende klachten hebben zoals hooikoorts en astma, waardoor chronische klachten bestaan die op de verschijnselen van corona lijken. 

Per 15 december is er een aangepaste beslisboom. Klik daarvoor hier.


Media
  • Coronavirus
Een kijkje in de school met een 360 graden tour

Je leert direct een vak


Samen aan de slag met de praktijk

Bedrijven en organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening spelen een belangrijke rol bij de opleidingen van Vakcollege Eindhoven. Samen met deze partijen werkt het Vakcollege aan een nieuwe generatie vakmensen: de werknemers van de toekomst. Die samenwerking gaat verder dan het bieden van stageplaatsen. De actieve inbreng in de organisatie en de inhoud van het onderwijs is een van de succesfactoren van het Vakcollege. Een wisselwerking waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: leerlingen leren in een praktijkomgeving een echt vak, organisaties profiteren van die beter opgeleide vakmensen.

Vakcollege Eindhoven kan rekenen op de steun van verschillende organisaties in techniek,  zorg en dienstverlening. Bedrijven en instellingen die op een bepaalde manier bijdragen aan de ontwikkeling van het Vakcollege. Deze organisaties kunnen op hun beurt rekenen op gemotiveerde, goed opgeleide stagiaires en toekomstige werknemers.Bedrijven en organisaties op het gebied van zorg en dienstverlening spelen een belangrijke rol bij de opleidingen van Vakcollege Eindhoven.

Samen met deze partijen werkt het Vakcollege aan een nieuwe generatie vakmensen: de werknemers van de toekomst. Die samenwerking gaat verder dan het bieden van stageplaatsen. De actieve inbreng in de organisatie en de inhoud van het onderwijs is een van de succesfactoren van het Vakcollege. Een wisselwerking waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt: leerlingen leren in een praktijkomgeving een echt vak, organisaties profiteren van die beter opgeleide vakmensen.

 
Een kijkje in de school met een 360 graden tour

Waar ligt jouw toekomst?

Jij gaat het maken!

Vakcollege Eindhoven is een school waar we je op basis van interesses en kwaliteiten uitdagen en waar je een praktische opleiding volgt: al vanaf het eerste jaar richting een vmbo- én mbo diploma! Hiertoe werken we samen met regionale bedrijven en instellingen. Voor onze leerlingen betekent dit dat ze worden opgeleid tot vakman/vakvrouw en een diploma halen waarmee ze aan de slag kunnen. Voor bedrijven betekent het dat ze kunnen rekenen op geschoolde vakmensen met een opleiding die is afgestemd op de dagelijkse praktijk. Juist omdat we op de interesses en kwaliteiten  inspelen en onze leerlingen persoonlijk begeleiden, voorkomen we dat ze vroegtijdig de school verlaten. Ook geeft Vakcollege Eindhoven leerlingen met een dubbel advies (bb/kb) de mogelijkheid om op te stromen naar kb niveau. Dit wordt per vak bekeken. Maatwerk dus! Leerlingen worden gestimuleerd om voor een mbo-diploma te gaan wat door de intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en Summa College mogelijk is. Met andere woorden: met een diploma van Vakcollege Eindhoven ga je het maken!

Jacques Wilbers
Directeur Vakcollege Eindhoven


Vanaf de start de juiste begeleiding

Je leert op Vakcollege Eindhoven een echt vak! De praktijk speelt daarin een belangrijke rol, net als de samenwerking met het Summa College. Leerlingen kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding en ouders worden betrokken bij de opleiding en de keuzes die leerlingen moeten maken. Mocht je daarnaast extra ondersteuning nodig hebben, dan staat het team van Vakcollege Eindhoven met de nodige expertise voor je klaar.