Aanmelden voor schooljaar 2022 -2023

UPDATE: We hebben momenteel geen instroommogelijkheden meer voor klas 1, 2 of 3.
De aanmelddata voor school jaar 2023-2024 worden z.s.m. bekend.

Brugklas: 

In de periode 7 t/m 10 maart 2022 kunt u een afspraak maken binnen de hieronder genoemde tijden. Als u het aanmeldformulier invult dan nemen wij hierover contact met u op. Wij vinden het fijn als uw zoon/dochter ook mee komt naar het aanmeldgesprek.
Zie ook de aanmeldknop onder aan deze pagina.

Maandag 7 maart 2022 tussen  9.00 – 20.00 uur
Dinsdag 8 maart tussen 9.00 – 20.00 uur
Woensdag 9 maart 2022 tussen 9.00 – 17.00 uur
Donderdag 10 maart 2022 tussen 9.00 – 17.00 uur

Aanmelden voor zij -instroom

Leerlingen vanuit Antoon en  eerste opvang anderstaligen 
Voor aanmelden kunt u een afspraak maken in de periode 7 t/m 10 maart zoals hierboven vermeld.

Wilt u uw zoon dochter aanmelden voor Vakcollege Eindhoven? Wij stellen het op prijs als u hiervoor het aanmeldformulier alvast digitaal invult. Naar aanleiding van dit formulier nemen we dan contact met u op. (via de knop aanmelden).

Aanmelden leerlingen zij instroom leerjaar 2, 3 en 4.

Hiervoor kunt u het aanvraagformulier invullen waarna we contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
Op deze site zullen we publiceren in welke leerjaren/vakscholen hier mogelijkheden voor zijn.

LOOT leerlingen

Onze school neemt deel aan het landelijke LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) project. Dit houdt in dat we rekening houden met onder meer trainingen en wedstrijden. Hierover worden dan vooraf afspraken gemaakt met de topsportcoördinator, mevr. M. van Merriënboer.
Ook voor het maken van een afspraak/informatie over aanmelden kunt u contact met haar opnemen.
Loot leerlingen starten in de onderbouw bij Mens en Dienstverlening en volgen in de bovenbouw het profiel Economie en Ondernemen.