Aanmeldingen zij-instroom schooljaar 2023-2024

In sommige gevallen wisselen leerlingen van school. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Er zijn twee aanmeldperiodes voor leerlingen die nu op een voortgezet onderwijsschool zitten en volgend schooljaar naar een andere school willen of moeten. Hieronder kunt u lezen welke leerlingen zich wanneer moeten aanmelden:

1.    De eerste aanmeldperiode is in maart 2023 (6 t/m 10 maart 2023) Deze aanmelding is voor de leerlingen die afkomstig zijn van de volgende scholen:
- 't Antoon; 
- Eerste Opvang Anderstaligen (EOA);
- Helder HAVO/VWO.

Van deze leerlingen is al tijdig bekend dat ze na de zomervakantie naar een andere school zullen gaan. Aanmelden voor bovenstaande leerlingen is nu mogelijk.

2.    De tweede aanmeldperiode is eind mei (24 en 25 mei 2023)
Deze aanmelding is voor leerlingen die het advies hebben gekregen om aan te melden op een andere school in verband met:
- Overstap naar een ander onderwijsniveau;
- Profiel- of sectorkeuze;
- Ondersteuningsbehoefte;
- Wens van leerling of ouders.

Voor de meivakantie zullen wij op deze website publiceren hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instroom. Wilt u uw kind aanmelden voor zij-instroom in leerjaar 2, 3 of 4 en valt uw kind onder de tweede aanmeldperiode (zie hierboven), dan kunt u zich aanmelden op 24 en 25 mei 2023.