Anti-pestbeleid

 

Het ‘Vakcollege Eindhoven’ is een zorgzame school. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich prettig voelt in onze school. Vanzelfsprekend is dus dat we waardehechten aan de sfeer binnen de school. Enerzijds wordt dit verwezenlijkt doordat we een kleinschalige school zijn. We werken in een heldere en overzichtelijke structuur waarbinnen iedereen elkaar kent en we veelvuldig contact met elkaar hebben. Anderzijds hebben we elkaar nodig om een fijne sfeer te creëren. Het pestprotocol draagt eraan bij deze prettige sfeer te behouden.

Deze visie vertalen wij in 4 basisgedragsregels:

1. Wij accepteren elkaar zoals we zijn, in geslacht, geaardheid, geloof en ras.
2. Wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en/of seksuele intimidatie.
3. Wij pesten niet.
4. Wij respecteren de eigendommen van anderen.

De school beschikt over anti-pest coördinatoren: 

Klik hier voor het anti-pestprotocol van Vakcollege Eindhoven.


Digitaal pesten wordt niet geaccepteerd!

Sinds januari 2020 hanteren wij een nieuw beleid met betrekking tot mobiele telefoons.
In het geval je opnames maakt van medeleerlingen of medeleerlingen bedreigt, pest of in verlegenheid brengt gaan we meteen over op strenge maatregelen en betrekken we je ouders er bij. Iedereen in deze school mag zijn wij hij of zij is en moet zich veilig kunnen voelen.