Ondersteuning van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Sommige leerlingen hebben specifieke ondersteuningsvragen in verband met hun ontwikkelingsstoornis en/of beperking.

Wanneer een leerling met een ontwikkelingsstoornis en/of beperking zich aanmeldt op Vakcollege Eindhoven, dient de leerling een volledig dossier aan te leveren. Hiermee kan Vakcollege Eindhoven zorgvuldig onderzoeken of zij kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Een volledig dossier bestaat uit:

Onderzoeksrapportage met daarin de DSM diagnose getekend door een arts of GZ-psycholoog en/of orthopedagoog

Ontwikkelingsperspectiefplan en/of handelingsplannen die zijn ingezet tijdens de basisschoolperiode of de vorige school.

Uitgebreid onderwijskundig rapport van de basisschool.

Eventuele andere relevante informatie.

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften wordt maatwerk geleverd. Zo kan in de ondersteuning aandacht zijn voor sociaal-emotionele aspecten, zoals de omgang met leerlingen en/of leerkrachten. Daarnaast kan er hulp geboden worden op het gebied van planning en studievaardigheden. De inzet van de ondersteuning wordt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s) gedaan.

Er wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) inclusief handelingsplan opgesteld door de begeleider, ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de orthopedagoog van school. 

Mocht u meer informatie willen inwinnen, dan kunt u contact opnemen met de  ondersteuningscoördinator, mw. B. Tielemans of orthopedagoog van de school, mw. S. Op het Veld, tel: 040 - 2114680.