Ondersteuningsteam

Ondersteuningscoördinator 
mw. B. Tielemans

Ortopedagoog
mw. S. Op het Veld

IRK
de heer C. Hoekwater

Intern begeleider
mw. L. Couwenberg